Таблиця хім. стійкості

Таблиця хімічної стійкості матеріалів

Реагент ПХВ ПУР Сантопрене Силікон Тефлон Нітрил Хлоропрен Хіпалон Поліетилен
Ацетон - 0 + + + - * * +
Азот +   +   + + - * +
Азотна кислота (концентрат) - - - - + - - - -
Азотна кислота димна - - - - + - - - -
Азотнокислий калій +   + + + + + +  
Акритонітрил   -     +        
Аліловий спирт *       +        
Алкогольний напій +       +        
Алюмінієвий хлорид +   + * + + + + +
Аміак (водяний розчин) + - + + + * * * +
Амілаацетат - -     +        
Аміловий хлорид * - * * +   - - -
Амонію хлорид +   +   + +   + +
Ангідрит азотної к-ти * -     +        
Ангідрит хромової к-ти + -     +        
Анілін - 0 + * + - - * *
Арсенова кислота *   + + + - + + +
Ацетат амонію +   + * +     + +
Ацетат калію + - + - +   * - +
Ацетат натрію *   + - + * * * +
Ацетат свинцю + + + + + * + + +
Ацетат целюлози + + + + +       +
Ацетилен + +     + +      
Ацетонітріл   -     +        
Бензиловий спирт + * * + + - * * *
Бензилхлорид -   - * + - - - *
Бензин + + - - + *   -  
Бензин неетилований - + - - + *   -  
Бензин нормальний + + - - + *   -  
Бензойна кислота + - + - + + - - +
Бензол - * - - + - - - -
Бітум + + * * +   - * +
Борна кислота + + + + + + - + +
Бром рідкий - - * - +   - - -
Бромистий етил -   * - + - - - *
Бромістоводородна кислота + - + * +   + + +
Бромневато-кислий калій +   + + + +   + +
Бура + + + + + + + + +
Бутадієн +   * - + * * * *
Бутилацетат - - * * + - - * -
Бутиловий спирт + * + * + * + + +
Вершкове масло +   * + +   + + +
Винна кислота + +     + +      
вино +   + + + + * + +
Випари брому * - * - +   - - -
Вініл ацетат + 0 + - +   - + +
Вініловий хлорид     * - +   - - -
Вода бромнева насичена * - * - + - - * -
вода джерельна + + + + +   + + +
вода морська + * + + + + + + +
Вода насичена двотил. вуглецю +   + + +   + + +
Водень +   + - + + + + +
Воденьнатріюсульфат +   + + + + + + +
Вологий хлор + 0 * - +   - * -
Вугільна кислота + +     + *      
Вуглекислий калій + * + + + + + + +
Гексан + + - - + + + + *
Гексанол + - * * +   + * +
Гептан + + - - +   * * *
Гідроксид алюмінію + +     +        
Гідроксид амонію   - + + + * * * +
Гідроксид калію + - + - + * + + +
Гідроксид кальцію + * + * + + * * +
Гідроксид магнію   + + + + + + + +
Гідрооксид амонію (30%) + -     +        
Гіпохлорид калію + * + + +   * * *
Гіпохлорид кальцію + * + * + - + + +
Гіпохлорид натрію + - - * +   + + +
Гліколева кислота +       +        
Гліколь дипропіленовий - - + * +   + + +
Гліцерин + * + + + + + + +
Глюкоза + + + + + + + + +
Двовуглекислий натрій + * + + +   + + +
Декаліна +   - * +   - - *
Декстрин + +     +        
Диаміноетилен * -     +        
Дибутиловий ефір * -     + *      
Диетиламін   - + * +   * * -
Диетиловий ефір - + * - + - * - -
Диетилокетон   *     +        
Диетилоформамід - -     +        
Дизель +   * * +   - * +
Диізобутилокетон -       +        
Диметиламін * - + * +   - - *
Диметиловий ефір + + +   + - * - *
Диокид сірки + - + * + - * * *
Диоксан - - * * + - - - +
Дисульфід вуглецю *   * - + - - - -
Дифениловий ефір   *     + -      
Дихлоробензол 0 0 * - +   - - *
Дихлороетилен 0 - * - +   - - -
Дихлоромат калію + * + * + * + + +
Дихлорооктан метилу + -     +        
Дихлороцтова кислота * -     +        
Дубильна кислота + *     +        
Етанол + + + * + * + + +
Етилацетат - - + * +   - - *
Етилен гліколь * + + + + + + + +
Етилен хлористий - - * - + - - * -
Етиловий ефір (Диетиловий) - + * - + - * - -
Етилофеновий спирт * *     +        
Жир (Олія) + +     + +      
Жирні кислоти (більш. 6 С) + + * * +   * * *
Закис азоту + + + + +   + + +
Йод (мокрий) + -     +        
Йод (сухий) -       +        
Йодоформ         +        
Їдкий натрій + * +   + * - - -
Ізобутилацетат *       +        
Ізобутиловий спирт + * * + + * + + +
Ізопропиловий спирт + * + + + * * + +
Ізопропіловий ацетат * - +   + -      
Іодоводнева кислота         +        
Кальцій бісульфіт + *     + *      
Камфора - -     +        
Карбонат амонію + - + * +   + + +
Карбонат кальцію (крейда) + + + + +   + + +
Карбонат натрію + - + + + + + + +
Кисень + + + + +   + + +
Крезотина *       +        
Кремніва кислота +   + + +   + + +
Ксилен - 0 - - + - - - *
Ланолін * + * * +   * * +
Лауриловий спирт         +        
Лимонна кислота + + + * +   + * *
Малеїнова кислота +   +   + + - - +
Масло вазелінове +       +        
Масло касторове + + * + + + + + *
Масло лаванди + +   - +   * *  
Масло мінеральне + + * * + + - * +
Масло рослинне / жири + + * * + + + + +
Масло силіконове +   + * + + * + +
Масло скипидарове + *     + *      
Масло транформаторне +   - - + + * - *
Масляна кислота *   + * +   - * -
Ментол     * - +       +
Метан + * * - + + * * +
Метил хлорид - 0 * - + - - - *
Метиламін *   + - + - + + +
Метилацетат - - + - + - * - *
Метилен хлорид - 0     + -      
Метилогліколь +       +        
Метилоетилокетон - -     +        
Метилоізобутилокетон - -     +        
Метилосіркова кислота +       +        
Метоксибутанол         +        
Мідь фтор +   + * +     + +
Молоко +   + + + + + + +
Молочна кислота (концентрова) *       +        
Морфій *       +        
Мурашина кислота * 0     + -      
Натрій бісульфіт +       +        
Нафта + + - * + * * * *
Нафта + + - * + + * * *
Нафталін * *     + -      
Нафтовий ефір + +     + *      
Нітрат амонію (добрива од.) + + + * + + + +  
Нітрат натрію + + + * +   + + +
Нітрат ртуті +   + + +       +
Нітрат срібла + + + + + * + + +
Нітробензол - 0 + - + - - - *
Нітрогліцерин *   - - +     + +
Нітрометан -       + -      
Нітротолуен 0       +        
Озон + + + + +   * + +
Окис етилену (20*С) - - + - + - - - *
Октан + + - - +   - - +
Октилокрезол         +        
Олеїнова кислота + + * - + - - - *
Оцет + - + - + * + + +
Оцтова кислота (100%) * - + * + - - * -
Оцтовий альдегід - - + * +   * * *
Паливо (вж. в дом. госп.) + +     +        
Пальтинова кислота + - + * + + * * +
Перекис водню (30%) +       +        
Пермаганіан калію (10%) +   + + +   + + +
Пероксид натрію     + * +   * * +
Персульфат калію + + + - + -   + +
Перхлоетилен - -     +        
Перхлорат калію +   + * + -      
Пиво + + + + + + + + +
Пікринова кислота *   + * + * * * +
Піридин - 0 * - + - - * +
Природній газ + + * - + + - - *
Пропан (рідина) + + + - +   + * +
Пропіл ацетат * - + - +   - - *
Пропілен гліколь +   + + + + * + +
Пропіловий спирт * * + + + + * * +
Пропіонова кислота + - + - +   - - +
Резоцин + +     +        
Рицинова олія + + * + + + + + *
Рідке шкло + * + + + + + + +
Рідкий бутан + + * * +   + + +
Ртуть + + + + + + + + +
Себаціан дибутил - -     +        
Сеча +   + + +   * + +
Сечовина + *     + +      
Сірка +   * + +   + + -
Сірководень + - + * + - * * +
Сірчана кислота (10%) + - + * + - + + +
Сірчана кислота (60%) + - + - + - + + +
Сірчана кислота (99%) +   + - + - - - *
Сірчана кислота димляча * - + - + - - - -
Смола +   - * + - * + -
Соляна кислота (концентрат) + - + * + - * + +
Стеаринова кислота + - + + +   + * +
Стирол   - -   + -      
Сульфат амонія (добрива) + + + + + + + + +
Сульфат калійовогліновий +   + + +   + + +
Сульфат калію + + + + + + + + +
Сульфід амонію +       + +      
Сульфід натрію + * + + + + + + +
Сульфіт натрію +       +        
Сульфур хлористий         +        
Тетрабромоетан -       +        
Тетраводоронафтален -   - * +   - - *
Тетраводорофуран 0   * * + - - - *
Тетрахлорметан * 0 - - + - - - -
Тионилхлорид -       +       -
Тіофен -       +        
Толуен - - - - + - - - -
Триоксид сірки *   + * + - - * +
Тритиломін * -     +        
Трихлоретилен -   * - + - - - -
Трихлорид фосфору   -     + -      
Трихлороцтова кислота     * - +   - - +
Трихлорфенол /Трихлоробен 0       +        
Фенол * * * * + - * * -
Флуороводнева кислота (розч.) + - + * +   + + +
Формальдегід + * + * +   * * +
Формамід + *     + -      
Фосген (рідини) -       +        
Фосфат амонію (добрива шт.) +   + + + + + + +
Фосфат натрію + + + - + + * * +
Фосфат трибутилу/триетилу -   + - + - - - +
Фосфорна кислота +   + - + * * * +
фосфоряк +       +        
Фреон 11 +       + +      
Фреон 113 +       +        
Фреон 12 +       + +      
Фреон 22 +       +        
Фруктові соки +   + + + + + + +
Фталат дибутиловий -       + -      
Фталат диметиловий -   * * + - - -  
Фталат диоктилу -       +        
Фталева кислота         +        
Фтор (сухий) *       - -      
Фуртуловий спирт - -     +        
Хлор рідкий - -   - +        
Хлор сухий газ * - * - +   - * -
Хлорбензол - 0 - - - - - - *
Хлорбромоетан   -     +        
Хлоретанол     * - +   - * *
Хлорид амонію +   + + + + + * +
Хлорид кальцію (розчин) + * + + + + + + +
Хлорид магнію + * + + + + + + +
Хлорид міді + + + + + + + + +
Хлорид ртуті +   + + +   + + +
Хлористе залізо + +              
Хлористий аліл   -     +        
Хлористий алюміній +   + * + + + + +
Хлористий натрій + * + + + + + + +
Хлорна кислота +   + - +   + + +
Хлорова кислота (10%) + - + - + - + + +
Хлорована вода +   * * + - - * +
Хлорометилооктан + -     +        
Хлорооцтова кислота + - * * +   + + +
Хлоротена (Трихлоретан) * -     +        
Хлороформ (Трихлорметан) - 0 - - +   - - -
Хлорсульфурова кислота * - * - +   - - -
Хромова кислота (50%) + - * - + - - * -
Циклогексан + * - - + + - - *
Циклогексанол - - * * + + * + +
Циклогексанон 0 - * - + - - - *
Цинк хлористий +   + + + + + + +
Ціанід натрію   - + + + + + + +
Ціаністий калій + * + + + + + + +
Ціанова кислота +       +        
Шістьфлуорацетон         +        
Щавлева кислота +   + * +   * * +
                   
У нижче наведеному переліку, застосовані наступні позначення:                  
+    Стійкість, незначні змни або без змін, незначний вплив на механічні властивості матеріалів.                  
*    частково стійкий, з часом явне погіршення механічних властивостей або зміни ваги, в багатьох випадках можна задіяти на короткотерміновий контакт                  
-    Не стійкий,  після контакту матеріал стає ослабний (значне зниження механічних властивостей  а також зміна ваги)                  
о   Розчинний