Таблиця хімічної стійкості матеріалів

РеагентПХВПУРСантопренеСиліконТефлонНітрилХлоропренХіпалонПоліетилен
Ацетон0+++**+
Азот+ + ++*+
Азотна кислота (концентрат)+
Азотна кислота димна+
Азотнокислий калій+ ++++++ 
Акритонітрил   +    
Аліловий спирт*   +    
Алкогольний напій+   +    
Алюмінієвий хлорид+ +*+++++
Аміак (водяний розчин)++++***+
Амілаацетат  +    
Аміловий хлорид***+ 
Амонію хлорид+ + ++ ++
Ангідрит азотної к-ти*  +    
Ангідрит хромової к-ти+  +    
Анілін0+*+**
Арсенова кислота* ++++++
Ацетат амонію+ +*+  ++
Ацетат калію+++ *+
Ацетат натрію* ++***+
Ацетат свинцю+++++*+++
Ацетат целюлози+++++   +
Ацетилен++  ++   
Ацетонітріл   +    
Бензиловий спирт+**++***
Бензилхлорид *+*
Бензин +++*  
Бензин неетилований++*  
Бензин нормальний+++*  
Бензойна кислота+++++
Бензол*+
Бітум++**+ *+
Борна кислота++++++++
Бром рідкий *+ 
Бромистий етил *+*
Бромістоводородна кислота++*+ +++
Бромневато-кислий калій+ ++++ ++
Бура+++++++++
Бутадієн+ *+****
Бутилацетат**+*
Бутиловий спирт+*+*+*+++
Вершкове масло+ *++ +++
Винна кислота++  ++   
вино+ ++++*++
Випари брому**+ 
Вініл ацетат +0++ ++
Вініловий хлорид  *+ 
Вода бромнева насичена**+*
вода джерельна+++++ +++
вода морська+*+++++++
Вода насичена двотил. вуглецю+ +++ +++
Водень + ++++++
Воденьнатріюсульфат+ +++++++
Вологий хлор+0*+ *
Вугільна кислота++  +*   
Вуглекислий калій+*+++++++
Гексан++++++*
Гексанол+**+ +*+
Гептан+++ ***
Гідроксид алюмінію++  +    
Гідроксид амонію +++***+
Гідроксид калію+++*+++
Гідроксид кальцію+*+*++**+
Гідроксид магнію ++++++++
Гідрооксид амонію (30%)+  +    
Гіпохлорид калію+*+++ ***
Гіпохлорид кальцію+*+*++++
Гіпохлорид натрію+*+ +++
Гліколева кислота+   +    
Гліколь дипропіленовий +*+ +++
Гліцерин+*+++++++
Глюкоза+++++++++
Двовуглекислий натрій +*+++ +++
Декаліна+ *+ *
Декстрин++  +    
Диаміноетилен*  +    
Дибутиловий ефір*  +*   
Диетиламін +*+ **
Диетиловий ефір+*+*
Диетилокетон *  +    
Диетилоформамід  +    
Дизель+ **+ *+
Диізобутилокетон   +    
Диметиламін*+*+ *
Диметиловий ефір+++ +**
Диокид сірки++*+***
Диоксан**++
Дисульфід вуглецю* *+
Дифениловий ефір *  +   
Дихлоробензол00*+ *
Дихлороетилен0*+ 
Дихлоромат калію+*+*+*+++
Дихлорооктан метилу+  +    
Дихлороцтова кислота*  +    
Дубильна кислота+*  +    
Етанол+++*+*+++
Етилацетат+*+ *
Етилен гліколь*++++++++
Етилен хлористий*+*
Етиловий ефір (Диетиловий)+*+*
Етилофеновий спирт**  +    
Жир (Олія)++  ++   
Жирні кислоти (більш. 6 С)++**+ ***
Закис азоту+++++ +++
Йод (мокрий)+  +    
Йод (сухий)   +    
Йодоформ    +    
Їдкий натрій+*+ +*
Ізобутилацетат*   +    
Ізобутиловий спирт+**++*+++
Ізопропиловий спирт+*+++**++
Ізопропіловий ацетат*+ +   
Іодоводнева кислота    +    
Кальцій бісульфіт+*  +*   
Камфора  +    
Карбонат амонію++*+ +++
Карбонат кальцію (крейда)+++++ +++
Карбонат натрію++++++++
Кисень+++++ +++
Крезотина*   +    
Кремніва кислота+ +++ +++
Ксилен0+*
Ланолін*+**+ **+
Лауриловий спирт    +    
Лимонна кислота+++*+ +**
Малеїнова кислота+ + +++
Масло вазелінове+   +    
Масло касторове++*+++++*
Масло лаванди++ + ** 
Масло мінеральне++**++*+
Масло рослинне / жири++**+++++
Масло силіконове+ +*++*++
Масло скипидарове+*  +*   
Масло транформаторне+ ++**
Масляна кислота* +*+ *
Ментол  *+   +
Метан+**++**+
Метил хлорид0*+*
Метиламін* +++++
Метилацетат++**
Метилен хлорид0  +   
Метилогліколь+   +    
Метилоетилокетон  +    
Метилоізобутилокетон  +    
Метилосіркова кислота +   +    
Метоксибутанол    +    
Мідь фтор+ +*+  ++
Молоко+ +++++++
Молочна кислота (концентрова)*   +    
Морфій*   +    
Мурашина кислота *0  +   
Натрій бісульфіт+   +    
Нафта++*+****
Нафта ++*++***
Нафталін**  +   
Нафтовий ефір++  +*   
Нітрат амонію (добрива од.)+++*++++ 
Нітрат натрію+++*+ +++
Нітрат ртуті+ +++   +
Нітрат срібла+++++*+++
Нітробензол0++*
Нітрогліцерин* +  ++
Нітрометан   +   
Нітротолуен0   +    
Озон+++++ *++
Окис етилену (20*С)++*
Октан+++ +
Октилокрезол    +    
Олеїнова кислота++*+*
Оцет+++*+++
Оцтова кислота (100%)*+*+*
Оцтовий альдегід+*+ ***
Паливо (вж. в дом. госп.)++  +    
Пальтинова кислота++*++**+
Перекис водню (30%)+   +    
Пермаганіан калію (10%)+ +++ +++
Пероксид натрію  +*+ **+
Персульфат калію++++ ++
Перхлоетилен  +    
Перхлорат калію+ +*+   
Пиво+++++++++
Пікринова кислота* +*+***+
Піридин 0*+*+
Природній газ++*++*
Пропан (рідина)++++ +*+
Пропіл ацетат*++ *
Пропілен гліколь+ ++++*++
Пропіловий спирт**++++**+
Пропіонова кислота+++ +
Резоцин++  +    
Рицинова олія++*+++++*
Рідке шкло+*+++++++
Рідкий бутан++**+ +++
Ртуть+++++++++
Себаціан дибутил  +    
Сеча+ +++ *++
Сечовина+*  ++   
Сірка+ *++ ++
Сірководень++*+**+
Сірчана кислота (10%)++*++++
Сірчана кислота (60%)++++++
Сірчана кислота (99%)+ ++*
Сірчана кислота димляча*++
Смола+ *+*+
Соляна кислота (концентрат)++*+*++
Стеаринова кислота++++ +*+
Стирол  +   
Сульфат амонія (добрива)+++++++++
Сульфат калійовогліновий+ +++ +++
Сульфат калію+++++++++
Сульфід амонію+   ++   
Сульфід натрію+*+++++++
Сульфіт натрію+   +    
Сульфур хлористий    +    
Тетрабромоетан   +    
Тетраводоронафтален *+ *
Тетраводорофуран0 **+*
Тетрахлорметан*0+
Тионилхлорид   +   
Тіофен   +    
Толуен+
Триоксид сірки* +*+*+
Тритиломін*  +    
Трихлоретилен *+
Трихлорид фосфору   +   
Трихлороцтова кислота  *+ +
Трихлорфенол /Трихлоробен0   +    
Фенол****+**
Флуороводнева кислота (розч.)++*+ +++
Формальдегід+*+*+ **+
Формамід+*  +   
Фосген (рідини)   +    
Фосфат амонію (добрива шт.)+ +++++++
Фосфат натрію+++++**+
Фосфат трибутилу/триетилу +++
Фосфорна кислота+ ++***+
фосфоряк+   +    
Фреон 11+   ++   
Фреон 113+   +    
Фреон 12+   ++   
Фреон 22+   +    
Фруктові соки+ +++++++
Фталат дибутиловий   +   
Фталат диметиловий **+ 
Фталат диоктилу   +    
Фталева кислота    +    
Фтор (сухий)*      
Фуртуловий спирт  +    
Хлор рідкий +    
Хлор сухий газ**+ *
Хлорбензол0*
Хлорбромоетан   +    
Хлоретанол  *+ **
Хлорид амонію+ +++++*+
Хлорид кальцію (розчин)+*+++++++
Хлорид магнію+*+++++++
Хлорид міді+++++++++
Хлорид ртуті+ +++ +++
Хлористе залізо++       
Хлористий аліл   +    
Хлористий алюміній+ +*+++++
Хлористий натрій+*+++++++
Хлорна кислота+ ++ +++
Хлорова кислота (10%)++++++
Хлорована вода+ **+*+
Хлорометилооктан+  +    
Хлорооцтова кислота+**+ +++
Хлоротена (Трихлоретан)*  +    
Хлороформ (Трихлорметан)0+ 
Хлорсульфурова кислота**+ 
Хромова кислота (50%)+*+*
Циклогексан+*++*
Циклогексанол**++*++
Циклогексанон0*+*
Цинк хлористий+ +++++++
Ціанід натрію +++++++
Ціаністий калій+*+++++++
Ціанова кислота+   +    
Шістьфлуорацетон    +    
Щавлева кислота+ +*+ **+
          
У нижче наведеному переліку, застосовані наступні позначення:         
+    Стійкість, незначні змни або без змін, незначний вплив на механічні властивості матеріалів.         
*    частково стійкий, з часом явне погіршення механічних властивостей або зміни ваги, в багатьох випадках можна задіяти на короткотерміновий контакт         
–    Не стійкий,  після контакту матеріал стає ослабний (значне зниження механічних властивостей  а також зміна ваги)         
о   Розчинний